15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away 7 Sure Foundations For Ultimate Security

You are searching about 15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away, today we will share with you article about 15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away was compiled and edited by our team from many sources on the internet. Hope this article on the topic 15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away is useful to you.

7 Sure Foundations For Ultimate Security

Prishja në një shoqëri gjithmonë fillon nga brenda dhe shkon jashtë. Si një kancer, ne jemi falimentuar moralisht dhe shpirtërisht. Vitet e trashëgimisë sonë të krishterë duke u gërryer sistematikisht po na shkatërrojnë. Kur borxhi i një kombi është më shumë se Produkti Kombëtar Bruto, ai falimenton. Mohimi i këtyre fakteve nuk do t’i bëjë ato të largohen. Në këtë gjendje të trishtuar, letrat tona me vlerë po vdesin një vdekje të tmerrshme.

Jemi në mohim? A keni menduar ndonjëherë pse ky brez po degjeneron me një ritëm kaq alarmues në moral dhe material? Pse gjërat që po na shkatërrojnë janë gjërat për të cilat nuk duam të mendojmë? Pse konsiderohet krim urrejtjeje kur dikush flet për mesazhin ekskluziv të Jezusit për shpëtimin, Biblën e Shenjtë, lutjen në emër të Jezusit, vlerat familjare të krishtera, gjykimin e përjetshëm për mëkatarët, detyrimin tonë për t’i shërbyer Zotit të Vërtetë dhe të Gjallë, krijimin e veçantë, Përmbytje biblike, perversitete seksuale apo vrasje të foshnjave të pafajshme? Në këtë artikull, ne do të tregojmë përgjigjen e këtyre pyetjeve ndërsa shpjegojmë “7 bazat e sigurta për sigurinë përfundimtare”.

Themeli 1 – Jetë e bollshme! Jeta fillon në konceptim është baza për respektimin e gjithë jetës. Nëse nuk jemi të sigurt në mitër, nuk ka vend për 6 themelet e tjera të sigurta për sigurinë përfundimtare. Kur pranohet ky fakt, ne jemi në rrugë të mbarë për të hequr gërryerjen e vlerave tona morale dhe shpirtërore aktuale.

Ne u themi vajzave dhe grave tona se nuk janë më të larta se kafshët, në vend që t’u themi se janë krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë. Ne themi se njerëzit janë “burime njerëzore” që mund të hidhen poshtë sipas dëshirës nëse pushojnë së qeni të dobishme. Për të shtuar fyerjen ndaj lëndimit, ne e vrasim fëmijën e tyre nëse foshnja e tyre është një shqetësim. A duhet të sakrifikojmë frytin e barkut tonë për mëkatet e veprimeve tona? Ka diçka që nuk shkon me gjithë këtë pamje.

Për më tepër, kush do të thotë se çfarë përbën një jetë të bollshme? Kush jemi ne që të mendojmë se mund ta tejkalojmë dashurinë dhe hirin e Perëndisë në mënyrën më të turpshme që njerëzit hyjnë në këtë garë të jetës? Ku do të ishim nëse prindërit tanë do të donin një fëmijë “perfekt”?

Një gjë tjetër, jeta e bollshme nuk matet me atë se sa kemi, sa të njohur, sa të fuqishëm, sa intelektualë apo sa të bukur jemi në publik! Ka të bëjë më shumë me Kush ka kohën tonë, talentet dhe thesaret tona. Jeta e bollshme vjen nga një paqe e brendshme që na mban të bashkuar kur gjithçka rreth nesh po copëtohet. Na çliron të shijojmë një ekzistencë të gëzueshme që mbetet në rrethanat më të vështira. Ajo na jep një këndvështrim të shëndetshëm që bazohet në atë se kush jemi në Krishtin Jezus. Po! E dëgjuat drejt! Kush jemi ne në Krishtin Jezus, Zotin dhe Shpëtimtarin tonë të Hirshëm!

Çdo qenie njerëzore meriton të ketë jetë të bollshme që vjen vetëm nga Ati ynë Qiellor lart, që na ka dhënë dashurinë e Tij nëpërmjet Birit të Tij, Zotit Jezu Krisht. (Gjoni 3:16 dhe Gjoni 10)

Themeli 2 – Liri nga frika paralizuese! Frika është një vrasës. Frika është një grabitës. Nuk dimë ta zbutim. Ne përpiqemi ta zbusim frikën me drogë. Kjo nuk e çliron askënd nga frika. E vërteta është – droga rrit frikën. Të ashtuquajturat “ilaçe” tona i shtohen fatit të njerëzve. Qëndrimi i përgjithshëm është – kujt i intereson? Njerëz të tillë nuk janë të dobishëm për mentalitetin tonë të burimeve njerëzore. Në vend që t’u ndihmojmë atyre, ne i institucionalizojmë. Ne i dënojmë me konfuzion, vetmi, iluzione dhe halucinacione gjatë gjithë jetës së tyre. Ne e lëmë publikun të paguajë për dështimin tonë për të lehtësuar të frikësuarit. Çfarë lloj sigurie është kjo?

KA NJË RRUGË MË TË MIRË. (2 Timoteut 1:7) Disa e kanë gjetur. Ja ku eshte! Frika është në kundërshtim me besimin. Jo se e gjithë frika është e keqe. Frika bëhet e keqe kur na grabit letrat e tjera me vlerë që meritojmë. Ne duhet të kemi një frikë kur bëhet fjalë për pakësimin e Perëndisë dhe Fjalës së Tij. Frika ndaj Zotit është fillimi i diturisë dhe urtësisë. (Fjalët e urta 1:7 dhe Proverbat 9:10) Një marrëdhënie e dashur me Perëndinë do të largojë çdo frikë. (1 Gjonit 4) Pa një frikë të shëndetshme ndaj Zotit të Vërtetë dhe të Gjallë, ne kemi frikë nga njerëzit, rrethanat, sot, nesër, dje dhe lista vazhdon.

Çdo qenie njerëzore meriton lirinë nga një frikë paralizuese. Besimi në dashurinë dhe mëshirën e Zotit është çelësi që zhbllokon zinxhirët e frikës paralizuese dhe na çon në lirinë e lavdishme të jetës.

Themeli 3 – Liria për t’u rritur në hirin dhe njohurinë e Jezusit! Jeta jonë nuk duhet të jetë një kamp skllevërish për ta përdorur dhe keqpërdorur kryesuesit. Asnjë person apo organizatë nuk ka të drejtë të skllavërojë dikë tjetër. Askush nuk ka të drejtë të nënçmojë dikë që të mund ta zotërojë atë. Askush nuk ka për detyrë ose leje t’i detyrojë të tjerët të shkojnë kundër ndërgjegjes së tyre ose gjykimit të tyre më të mirë. (2 Pjetrit 3:17-18)

Që të rritet dhe të japë fryte të mira, një peme duhet t’i jepet dielli, temperatura, toka, hapësira e duhur për t’u zgjeruar dhe krasitja në stinët e duhura. Në kohën e Zotit çdo gjë ka stinën e saj. Çdo gjë është e bukur në kohën e vet. (Predikuesi 3) Ne mund të zhvillojmë një shoqëri të shëndetshme vetëm kur na jepet dielli i dashurisë dhe hirit të Perëndisë; temperatura e sigurisë së Perëndisë se Ai po kujdeset për të Vettë; toka e besimit, shpresës dhe dashurisë shëlbuese; hapësirën për të zgjeruar rrënjët tona në mundësi të reja që na jepen lirisht dhe krasitje të butë të stileve të jetesës shkatërruese që na zhveshin nga forca jonë për të sjellë frytin e Frymës së Shenjtë të Perëndisë. (Galatasve 5)

Të gjithë kanë potenciale të ndryshme për rritje. Kur qytetarët janë të lirë të rriten në potencialin e tyre të plotë, e gjithë shoqëria rritet me ta. Zoti që na krijoi e di se si të na rritë në potencialet tona të plota. Asnjë njeri nuk ka të drejtë të luajë zot. Të gjithë jemi në të njëjtën fushë loje. Çdo qenie njerëzore meriton lirinë për t’u rritur në hirin dhe njohurinë e Jezusit.

Themeli 4 – Një trashëgimi hyjnore që mund t’i bartet brezit të ardhshëm! Kjo trashëgimi përfshin prindërit që e duan Zotin me gjithë zemër, mendje, shpirt dhe forcë (jeta shpirtërore). Nga kjo dashuri del dashuria për të afërmin ashtu siç e duan veten (jetën politike). Duhet të ketë një dashuri vetëmohuese që e vendos Perëndinë dhe të tjerët mbi veten tonë. Kjo dashuri tregohet në veprime dhe qëndrime. Kjo dashuri duhet të rritet. Fëmijët meritojnë prindër që modelojnë dashurinë për ta dhe për ta. Çdo familje duhet të ketë një altar familjar. Familja që falet dhe adhuron së bashku do të qëndrojë e bashkuar. Gjithkush duhet të ketë një shtëpi që mbështet dhe disiplinon veten për të mirën e tyre dhe të të tjerëve gjatë gjithë rrugëtimit të jetës.

Ashtu si shkon familja ashtu shkon shoqëria. Asgjë nuk mund të zërë vendin e një burri të bashkuar me një grua në martesën e shenjtë për jetën. Kjo u sjell ngushëllim fëmijëve dhe eliminon divorcin. Kështu, çdo qenie njerëzore meriton një trashëgimi hyjnore që bartet te brezi i ardhshëm. (Kolosianëve 3; Efesianëve 5 deri 6:4)

Themeli 5 – Sigurimet e 7-fishta të një jete të re në Krishtin Jezus na jep:

1. Një zemër e pastër! Zemra pasqyron personin e vërtetë. Nga zemra njeriu flet. Një zemër e pastër ka motive dhe veprime të pastra. Vetëm ata me zemër të pastër do ta shohin Zotin. (Mateu 5:8) Kur kemi një zemër të pastër, ne mund ta shohim Perëndinë në fytyrën e një fëmije, në një lule të bukur dhe në çdo stinë të jetës nga djepi deri në varr. Kur zemra jonë nuk është e pastër, ne nuk mund ta shohim Zotin. E vërteta është se një person me zemër të papastër fshihet nga Zoti. (Gjoni 3:17-21) Kur kemi një zemër të pastër, jemi të lumtur ose të bekuar. Pse duhet të jemi? Sepse ne e dimë nga kemi ardhur, si kemi ardhur këtu dhe ku do të shkojmë kur të largohemi nga kjo botë! Ne jemi të kënaqur t’i besojmë Perëndisë ndërsa shkojmë të këndojmë së bashku në rrezet e diellit ose shiut. Ne e dimë se disa “kalojnë nëpër ujë, disa përmes përmbytjes, por të gjithë përmes gjakut. Disa përmes pikëllimit të madh, por Zoti jep një këngë, në stinën e natës dhe gjatë gjithë ditës.” Ne e dimë se “qarja mund të zgjasë për një natë, por gëzimi vjen në mëngjes”. (Psalmi 30:5; 1 Timoteut 1:5-14)

2. Një besim i fortë i qëndrueshëm! Ka tre gjëra që janë absolutisht të nevojshme për të na mbajtur nga vetëshkatërrimi. Ne kemi nevojë për besim, shpresë dhe dashuri. Kur këto mungojnë, vdekja fillon. Nëse lihen në këtë gjendje, ne nuk do të jetojmë për të gëzuar bekimet që Perëndia ka për ne. Ne mund të kemi të gjitha komoditetet e jetës, por pa këto tre jeta do të vetëshkatërrohet. Ne meritojmë më mirë se kjo. Për më tepër, ky besim duhet të ankorohet në dashurinë e pashuar të Zotit, Perëndisë së Lavdisë, i Cili mund dhe kujdeset për çdo nevojë tonë. (Mateu 11:28-30) Pse? Sepse Ai është i vetmi Që është “Rruga, e Vërteta dhe Jeta” me një krah të fortë për të na udhëhequr në shtigjet jetëdhënëse. (Gjoni 14:6)

3. Një Njohuri e së Vërtetës! E vërteta është ajo që do të na çlirojë nga mashtrimet e fshehura që na çojnë në të gjitha llojet e kurtheve të dëmshme. Këto janë në të gjitha fushat e jetës sonë. Këto mashtrime na mësojnë të ndjekim fabulat dhe jo faktet e papërpunuara. Nëse nuk jeni të lirë, ka shumë mundësi që po ndiqni një ose më shumë nga këto fabula. Zoti dëshiron që ju të jeni të lirë. Burimi i së vërtetës është Bibla e Krishterë. (Psalmi 19 dhe 119) Në Bibël, ne gjejmë të vërtetën për Perëndinë si Krijuesin e të gjitha gjërave, rënien e racës njerëzore në rebelim kundër Perëndisë, planin e Perëndisë për të na rikthyer në shoqërinë e Tij dhe mënyrën se si duhet të dua Zotin dhe të tjerët. (Romakëve 3:4)

4. Një shpresë e qëndrueshme! Ndërtimi i shpresës sonë në çdo gjë dhe jo në të vërtetën që gjejmë në Fjalën e Shenjtë të Perëndisë nuk do të zgjasë përgjithmonë. (Eklisiastiu 12)

5. Një ndërgjegje e mirë! Zoti na ka dhënë një busull moral që ne e quajmë “ndërgjegje”. Nëse edukohet siç duhet, do të na largojë nga veprimet dhe qëndrimet e dëmshme. Kjo do të na mundësojë të jetojmë një jetë me drejtësi dhe shenjtëri të vërtetë. Do të na ndihmojë të zhvillojmë bindje personale që nuk janë në shitje. Do t’i japë jetës sonë qëllim dhe stabilitet për të përballuar çdo vendim me besim dhe siguri se po bëjmë gjënë e duhur. Një ndërgjegje e mirë rrjedh nga një zemër e pastër. Një ndërgjegje e keqe rrjedh nga një shpirt mishor. Një ndërgjegje e keqe sjell faj, frikë dhe pendim. Do të shkatërrojë paqen, dashurinë, marrëdhëniet, vlerat, shpresën, besimin dhe besnikërinë tonë ndaj Zotit dhe të tjerëve. Kur ndërgjegjja jonë është e vdekur dhe e heshtur, ajo krijon një zemër të ngurtësuar që kujdeset vetëm për interesat e veta egoiste. Në ekstrem, ajo prodhon tiranë, të dënuar, autorë të krimeve të urrejtjes dhe vrasës të pashpirt. Çdo qenie njerëzore meriton një ndërgjegje të mirë për të mirën e të gjithë atyre që janë të interesuar. (Romakëve 8)

6. Një paqe e mendjes dhe ndërgjegjes! Kur e dimë se gjithçka është në rregull me Perëndinë, ne mund të gëzojmë paqe të përsosur. (Isaia 26)

7. Një dashuri e qëndrueshme! Kjo dashuri mund të jepet vetëm nga Fryma e Shenjtë e Perëndisë. (Romakëve 5)

Fondacioni 6 – Një strehë e sigurt nga stuhitë e jetës! Siguria shpirtërore dhe emocionale janë nevojat tona më të mëdha. Ne mund të kemi të gjitha komoditetet fizike dhe ende të jemi pa dashuri, shpresë apo besim. Parajsa e sigurt duhet të ketë një “hartë” për të. Një strehë e sigurt nuk ka dobi nëse është “thesar i fshehur” pa “hartë” për ta gjetur atë. Problemi është pikërisht në këtë pikë. Shumë nga “hartat” në shoqërinë tonë moderne kanë qenë të gjitha rrugë qorre. Ata kanë premtuar shumë, por kanë dhënë pak ose asgjë. Falë Zotit, ekziston një “hartë” që do të na çojë në strehën tonë të sigurt. Kjo “hartë” është Fjala e Perëndisë, Bibla e Shenjtë. Jezusi si Shpëtimtari dhe Zoti ynë është streha jonë e sigurt e prehjes nga të gjitha stuhitë e përditshme. Premtimet në Bibël janë të besueshme. Ka shembuj që tregojnë se si dhe si të mos qëndroni nën dorën e fuqishme të Zotit në faqet e Biblës. Perëndia na jep një siguri se gjithçka është e drejtë midis Tij dhe marrëdhënieve tona personale me të tjerët. (Psalmet 91 dhe 103)

Themeli 7 – Një marrëdhënie e dashur, personale me Perëndinë dhe një Zot për t’u lavdëruar! Kjo arrihet nëpërmjet punës së Perëndisë për shëlbimin, e cila është mesazhi kryesor i Biblës nga Zanafilla deri në Zbulesë. Ky është gurthemeli kryesor që mbështet të gjitha letrat tona me vlerë. Pa këtë siguri, ne nuk do të kemi sigurinë që meritojmë. (Mateu 5-7)

Si përmbledhje, ata që po rebelohen kundër Zotit dhe mënyrës së Tij të jetesës janë në një gjendje mohimi. Ata nuk duan të përballen me faktin se ne po shkojmë drejt shkatërrimit të përjetshëm. Ata më mirë do ta linin botën, mishin dhe djallin të sundonin mbi ta deri në shkatërrimin e tyre. Pse? Njerëzit e duan errësirën më shumë se dritën, sepse veprat e tyre janë të liga. Derisa kombet tona të bëjnë ndryshimin siç shkruhet në këtë artikull, ne do të kemi nevojë për shumë më tepër siguri sesa mund të blejmë paratë. Nëse duam siguri të vërtetë, është detyra dhe përgjegjësia jonë që të marrim dhuratën FALAS të jetës së përjetshme që na ofrohet nga Perëndia ynë Krijues-Shëlbues.

Video about 15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away

You can see more content about 15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away on our youtube channel: Click Here

Question about 15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away

If you have any questions about 15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away, please let us know, all your questions or suggestions will help us improve in the following articles!

The article 15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away was compiled by me and my team from many sources. If you find the article 15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away helpful to you, please support the team Like or Share!

Rate Articles 15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away

Rate: 4-5 stars
Ratings: 5200
Views: 48025334

Search keywords 15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away

15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away
way 15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away
tutorial 15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away
15 Animals That Are Signs From People Who Passed Away free
#Foundations #Ultimate #Security

Source: https://ezinearticles.com/?7-Sure-Foundations-For-Ultimate-Security&id=8477725